HydroFLOW® vannrensere har blitt tildelt merket “Solar Impulse Efficient Solution”

HydroFLOW® vannrensere har blitt tildelt merket “Solar Impulse Efficient Solution”

Solar Impulse Efficient Solution - en pris for rene og lønnsomme løsninger

Siden suksessen med den første solcelledrevne jordomseilingen har Solar Impulse Foundation og dens uavhengige eksperter og partnere identifisert, evaluert og merket 1000 teknologiske løsninger som kan beskytte miljøet på en økonomisk levedyktig måte.

Disse løsningene er rene, effektive, kostnadseffektive … og tilgjengelige i dag. De reduserer miljøbelastningen fra industri og landbruk samt vann- og energiforbruket, samtidig som de sikrer økonomisk utvikling og sosial velstand for alle. Solar Impulse Efficient Solution-merket er ment å fungere som en troverdig kvalitetsmarkør for beslutningstakere i industrien og myndighetene.

Solar Impulse Foundation mener at HydroFLOW®-vannrensere bidrar til å oppfylle FNs rammeverk for bærekraftige utviklingsmål.

  • Bærekraftsmål 6 – Rent vann og gode sanitærforhold #SDG6
  • Bærekraftsmål 9 – Bærekraftig industri, innovasjon og infrastruktur #SDG9

Siden 1992 har HydroFLOW® ligget i forkant når det gjelder innovasjon innen vannhåndteringsteknologi. Det føles som om den siste internasjonale anerkjennelsen har latt vente på seg. Som datter av oppfinneren og grunnleggerne er dette en arv som ligger i mitt DNA. Jeg er veldig glad og stolt over at HYDROPATH er en del av denne rene teknologibevegelsen som vokser for hver dag som går.

Alonit Stefanini Wainwright
Direktør, Hydropath Technology

HydroFLOW® brukes i både små og store industrivirksomheter

Avleiringsfjerning og vannbehandling kan brukes i systemer som varmevekslere, kjøletårn, kjeler, rørledninger, sjøvannskjøling, luftfuktere og fordampere. Disse systemene brukes overalt – i produksjonsbygninger, i landbruket, i forsyningssektoren, i hotell- og restaurantbransjen, i fritidssektoren og mye mer. Teknologien vår er velprøvd og ren, noe som kan bidra til å oppfylle dine mål om miljømessig bærekraft.

Våre HydroFLOW®-produkter er en revolusjonerende metode for vannbehandling, utviklet for å holde utstyret i drift lenger og med maksimal effektivitet. HydroFLOW® beskytter husholdnings- og industrisystemer mot avleiringer og andre forurensninger.

Redusert vann- og energiforbruk

Vann blir en stadig viktigere ressurs, og HydroFLOW®-produkter kan være en måte å spare vann og energi på. For deg med badebasseng er tilbakespyling av filtre både energikrevende og sløsing med vann.

Takket være den elektriske ladningen som HydroFLOW® sender ut i rørsystemet, holder de seg sammen og danner flokker. Etter hvert som vannet renner gjennom filteret, fester flokkene seg på overflaten av filteret i stedet for lenger inn i det. Dette gjør det enklere og billigere å rengjøre filteret fordi det reduserer vannmengden som trengs til tilbakespyling. Flokkuleringen fører også til at små partikler som vanligvis passerer gjennom filteret, setter seg fast i stedet, noe som forbedrer vannkvaliteten.

Bare 0,8 mm kalk kan redusere varmeeffektiviteten med så mye som 10 %. Observasjoner har vist at bruk av HydroFLOW® Pearl over tid kan føre til en reduksjon av eksisterende og problematiske kalkavleiringer på varmeflater. Mindre kalk betyr høyere effektivitet.

Mindre bruk av kjemikalier

HydroFLOW®-produktene er 100 % kjemikaliefrie, og teknologien vår kan brukes som en selvstendig løsning, eller den kan kombineres med din eksisterende løsning for å redusere behovet for kjemikalier. Fordi produktene våre forbedrer vannkvaliteten, trengs det for eksempel ofte mindre klor i bassenget, noe som er bra for både mennesker og miljø – helt i Solar Impulse stiftelsens ånd.

Oppsummering

Vi er glade og stolte over å ha fått merket “Solar Impulse Efficient Solution”. Det er en bekreftelse for oss og for deg som kunde på at produktene våre gjør jobben og samtidig bidrar til et bedre miljø for alle. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å bestille noen av våre produkter eller har andre spørsmål!